Εκτύπωση

Όδηγιες - Αποστάσεις

ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΝΑΟΥΣΑ

Επαρ.Οδ. Παροικιάς-Νάουσας

10,6 χλμ., 16 λεπτά

 ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΛΕΥΚΕΣ

Επαρ.Οδ. Παροικιάς-Πίσω Λιβαδιού

 
10,7 χλμ., 15 λεπτά

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΜΑΡΠΗΣΣΑ

Επαρ.Οδ. Παροικιάς-Μάρπισσας

15,7 χλμ., 20 λεπτά

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ

Επαρ.Οδ. Παροικιάς-Μάρπισσας

17 χλμ., 22 λεπτά
ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΔΡΥΟΣ
Επαρ.Οδ. Παροικιάς-Μάρπισσας
20,4 χλμ., 26 λεπτά
 
ΠΑΡΟΙΚΙΑ- ΑΛΥΚΗ
Επαρ.Οδ. Παροικιάς-Πούντας
12,7 χλμ., 18 λεπτά
ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΟΥΝΤΑ
Επαρ.Οδ. Παροικιάς-Πούντας
7,8 χλμ., 11 λεπτά